CV och jobbansökningar kan skilja formmässigt från vad du är van vid hemifrån. Läs våra tips om hur du skapa ett internationellt CV och ansökan för ditt drömjobb utomlands!

CV och jobbansökningar utomlands

Att sök ett ett jobb eller en praktik utomlands följer i stort sett samma procedur som hemma: grundliga förberedelser, välskrivet CV och bakgrundsarbete på de företag som du söker ett jobb hos, kommer du långt med oavsett var än i världen du befinner dig. Emellertid, kan formen på CV:et och innehållet i standardansökningar skilja sig från vad du är van med. Läs igenom våra tips och tricks över hur du bygger upp ett internationellt CV och en jobbansökningar vid sökning efter jobb utomlands!

CV:ts form och ansökan

CV:en och jobbansökningar är skiljer sig tyvärr lite år, beroende på var du befinner dig. Därför är det viktigt att du tar reda på vad de är som gäller vid CV och jobbansökningar i det land som du ska söka jobb, så att du inte skickar in ett CV och en ansökan som inte går efter den mall som man är van vid i det landet du söker i. Det är viktigt för att inte skapa förvirring hos din potentiella arbetsgivare.  

Även om det är bra att tänka på vad det är om gäller i det specifika landet du söker jobb i när du tar fram ditt CV, så är det samtidigt viktigt att skapa ett internationellt CV som möter de krav som finns på de flesta arbetsmarknader och som kan förstå och accepteras internationellt. Ett sådant CV kan du exempelvis skapa hos Europass. Om du även har en LinkedIn profil så kan du ta fram  ett CV som baseras på din LinkedIn profil, så det är absolut värt att du ser till att din LinkedIn profil hela tiden är uppdaterad! Om du tar fram till CV själv så är det viktigt att du tänker på att den generella regeln är att ha ett CV som är mellan 1-2 sidor långt och som är på engelska (om inte det specifikt efterfrågas att skicka in ett CV som är på det lokala språket). Att ha en bild till ditt CV är vanligt i Europa, men i USA skickas vanligtvis CV:t utan en bild.  Om möjligt, fråga den potentiella framtida arbetsgivare om vilken typ av form på CV:et som de föredrar och om det är något speciellt som de tycker är viktigt att de lyfter fram. 

Ett genomförligt bakgrundsarbete är viktigt i jobbsökningsprocessen: är du får reda på mer om din potentiella arbetsgivare och deras arbetsområden, kan du skapa ett CV och en ansökan som pratar direkt till dem och deras behov som de har just nu. 

CV ja työhakemus ulkomaille 

Avsätt mycket tid för att skriva ditt CV och din ansökan, och framförallt: gör ordentligt med research!

När du söker till en tjänst utomlands, så ska du förutom om att lyfta fram dina färdigheter som är kopplade till tjänsten också lyfta fram färdigheter som visar på din internationalitet. Det är inte alla studenter som har internationell arbetslivserfarenhet och det är inte heller alla som har varit på en utbytestermin, bott eller rest utomlands. Det betyder inte att de erfarenheter som du har fått hemifrån inte kommer att komma till användning när du söker jobb utomlands. Din framtida arbetsgivare kräver sannolikt att du har erfarenhet av krävande och stressfulla situationer, vilket är relevant då du söker ett jobb utomlands och ska flytta till ett nytt land.

Skaffa en CV "megafile" som innehåller arbetslivserfarenhet, hobbies, och vad du har pluggat. Från denna megafile kan du lätt ta fram användbara erfarenheter i din ansökning och CV för just det jobbet som du söker.

Du framtida arbetsgivare är antagligen inte familjär med skol-och utbildningssystemet eller kulturen i ditt hemland, så det är därför viktigt att du ger dem konkreta exempel. Listat inte bara upp allting som du har gjort, utan förklara när, var och hur du tog initiativ i olika projekt. Berätta ur du hjälpte dina studiekompisar, och glöm inte att lyfta fram extraordinära aktiviteter som du har gjort. Konkreta exempel på dina initiativ, erfarenheter och färdigheter kommer det också göra det lättare under en potentiell intervju lättare för dig, när du kan pinpointa något som du redan har nämnt i din ansökan.     

Intervjun 

Att förbereda sig inför en telefon eller videointervju, kräver lika mycket förberedelser som en fysisk intervju. Det är bra att du kollar så att all teknisk utrustning fungerar som den ska. Om intervjuen är en videointervju så se till att du sitter i ett ljust och lugnt rum och att du inte kommer att störas eller distraheras under tiden. Om du gör en intervju hemifrån, se till att det inte ligger klädhögar eller disk framme, som försämrar bilden av dig. Testa din mikrofon och kamera i förväg och se till att du har en stabil internet uppkoppling. Om du har en intervju med någon som har en annan tidszon så se till att du är redo vid rätt tid. 

Även om du inte har en fysiskt intervju så är det ändå viktigt att du inte läser dina svar direkt från ett papper. Det är helt okej att vara nervös, men preppa inför intervjun i förhand så att du är er avslappnad under intervjun, och inte behöver titta och läsa från dina anteckningar. Se också till att du förbereder lite frågor till din arbetsgivare, som visar på intresse på att vill ha jobbet. 

Efter intervjun så är det okej att vänta ett tag innan du kontaktar arbetsgivaren igen för att fråga huruvida du går vidare eller inte går vidare. Bombardera inte arbetsgivaren med frågor, speciellt om du fått ett specifikt datum för när de ska höra av sig till dig, men om det inte har det så går det bra att skicka dem ett mejl för att fråga om beslutsprocessen. Om du inte fick jobbet så kan du fråga arbetsgivaren om vilken typ av profil de var som de anställde och fråga om de kan ge dig feedback på din ansökan och din intervju. Bland kan det hända att du går miste om ett drömjobb och det är ju såklart tufft, men det är också alltid en chans till att lära sig från processen och samla erfarenhet!

CV ja työhakemus ulkomaille 

Fråga din framtida arbetsgivare om arbetsuppgifterna, ditt framtida team och kollegor.Det rekommenderas att vara proaktiv efter intervjun om arbetsgivaren inte har gett dig ett datum för när de ska kontakta dig för att informera dig om beslutsprocessen.

Källor:

Go Overseas: How to Write a Resume for Anywhere in the World

All about Careers: International CV

Tee Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/fi/documents/curriculum-vitae

Go Overseas: Tips for acing your interview for an international internship 

)