Regler och villkor

VILLKOR FÖR UTFÄRDANDE AV DIGITALT ISIC, IYTC och ITIC

Vid en konflikt är den engelska versionen av regler och villkor på www.isic.se/en den primära över övriga översättningar. 

I och med ansökan om digitala ISIC-, IYTC- och ITIC-kort anses sökanden ha accepterat följande villkor. Därför ber vi dig att läsa igenom villkoren noggrant innan du ansöker om ditt digitala ISIC, IYTC eller ITIC.

Definitioner:

Sökande är den individ som skickat in ansökan om utfärdande av ett kort.

Ansökningsförfarande är en procedur för beställning online gällande utfärdande av ett digitalt ISIC, IYTC eller ITIC, fastställd av ISIC ASSOCIATION.

Ansökningsavgift är den avgift sökanden betalar till företrädaren för att behandla ansökan.

Förmåner är rabatter eller priviligierad tillgång som ges innehavare av ISIC, IYTC och ITIC när de uppvisar giltig legitimation. Dessa förmåner gäller en rad produkter och tjänster som erbjuds både på fysiska platser (butiker eller annat) och online. Alternativa namn: "rabatt" och "beviljande" och "möjligheter".

Kort i ordets alla böjningar betyder alla godkända digitala eller virtuella former av identifikation som används i enlighet med de definitioner som återfinns i ISIC Associations stadgar och konvention. Kort betyder ISIC, IYTC och ITIC.

Det internationella studentkortet ISIC är ett officiellt id-kort som bevisar att innehavaren är en student. Det distribueras av ISIC Association och är dess kärnprodukt. Alternativa namn: "ISIC" och "ISIC-kortet". Förkortning som används i artiklarna: "ISIC". ISIC är det enda internationellt erkända beviset på en status som heltidsstuderande och utfärdas i nästan 130 länder. Det är godkänt av organisationer som UNESCO, European Council on Culture och Andinska gemenskapen. Kortet erkänns av universitet, akademiska institutioner, studentorganisationer, regeringar och utbildningsministerier över hela världen (fråga de organisationer/institutioner du vanligtvis kontaktar om de erkänner kortet).

ISIC ASSOCIATION (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD ASSOCIATION) är den icke-vinstdrivande organisation som ansvarar för ISIC-, IYTC- och ITIC-korten över hela världen. För mer information om ISIC Association kan du besöka ISIC Associations webbplats www.isicassociation.org.

ISIC Global Office ägs helt av ISIC Association och ansvarar för den löpande verksamheten samt försäljningssupport och driftsupport till företrädarna. Förkortning som används i artiklarna: "IGO".

International Teacher Identity Card ITIC är ett officiellt bevis på att innehavaren arbetar som lärare. Alternativa namn: "ITIC" och "ITIC-kortet" Förkortning som används i artiklarna: "ITIC". ITIC utfärdas till heltidsanställda lärare eller professorer.

International Youth Travel Card IYTC är ett officiellt bevis på att innehavaren är en ungdom och utfärdas till individer som är under 31 år gamla. Alternativa namn: "IYTC" och "IYTC-kortet". Förkortning som används i artiklarna: "IYTC". IYTC utfärdas till individer som är 30 år eller yngre och inte studerar på heltid.

Företrädare – KILROY Sweden AB
Drottninggatan 83,
111 60 Stockholm
Sverige, 

Organisationsnummer: 556108-8260

Kontakt: [email protected].

Företrädaren har utsetts av ISIC ASSOCIATION och utfärdar korten på ISIC ASSOCIATIONS vägnar.

Serienummer är den unika kod som identifierar varje enskild kortinnehavare.

 

1. Målet med villkoren för utfärdande av kort

1.1. Dessa villkor gäller när en ansökan görs online om utfärdande av ett digitalt ISIC-, IYTC- eller ITIC-kort (nedan: kort). Detta görs av KILROY Sweden AB, organisationsnummer: 556108-8260

Drottninggatan 83, 

111 60 Stockholm 

Sverige

Organisationsnummer: 556108-8260

som är ett privat aktiebolag (nedan: "företrädare") på ISIC ASSOCIATIONS vägnar. .

1.2.Företrädaren har fått rättigheterna att distribuera och utfärda korten genom IGO på ISIC ASSOCIATIONS vägnar.

1.3.Ansökningsproceduren för distribution och utfärdande av korten fastställs av ISIC ASSOCIATION. Företrädaren måste följa ansökningsproceduren för att uppfylla ISIC ASSOCIATIONS stadgar, ISIC ASSOCIATIONS konvention och företrädarens (P)ER-överenskommelse.

1.4.ISIC ASSOCIATION äger korten och är ansvarig för korten samt genomförandet av kortinnehavarens rättigheter i enlighet med vad som beskrivs på ISIC ASSOCIATIONS webbplats www.isicassociation.org.  

1.5.Företrädaren ansvarar för att på ett tillfredsställande sätt undersöka sökandens ansökan och leverera kortets serienummer till sökanden i enlighet med behörighetskraven samt dessa villkor.

1.6.Om sökanden inte godkänner dessa villkor för utfärdande av ISIC, ITIC och IYTC kan sökanden inte ansöka om korten.

1.7.Alla avtalsförhållanden mellan företrädaren och sökanden (nedan: "den som ansöker om kort") är utfärdade i enlighet med svensk domstol och svensk lagstiftning.

2. Företrändaren ansvarar för att granska och godkänna sökandens ansökan på ett tillfredsställande sätt och att leverera serienumret till sökanden i enlighet med reglerna för utfärdande av korten som återfinns i ISIC:s stadgar, ISIC:s konvention, (P)ER-överenskommelsen samt dessa villkor. Sökanden ansvarar för att betala en avgift till företrädaren, uppge sanningsenliga och exakta uppgifter i enlighet med villkoren samt aktivera sin kortprofil i ISIC-appen.

2.1.Alla kort utfärdas som digitala kort och är tillgängliga via ISIC-appen. Fysiska kort finns ej. Listan över de länder där ISIC-appen gäller och finns tillgänglig för nedladdning finns på webbplatsen https://www.isic.fi/isic-info/isic-app/.

2.2.För närvarande kan ISIC-appen användas på följande enheter: Smarttelefoner av typen Android: Android OS 4.4 och senare; iPhone IOS 8.0 och senare. För användare som inte har mobiltelefoner av typerna ovan, var vänlig se webbplatsen för mobiler https://m.isic.org. Listan över enheter som kan använda ISIC-appen finns på webbplatsen https://www.isic.org/faq/.

2.3.Om sökanden har beställt ett kort och beställningen har godkänts av företrädaren är det sökandens ansvar att aktivera sökandens kortprofil i ISIC-appen.

2.4.För att få tillgång till de fördelar som erbjuds av ISIC ASSOCIATION måste kortinnehavaren ha en profil med ett aktivt digitalt kort i ISIC-appen.

2.5.Sökanden kompletterar kortet genom att skapa en profil på ISIC-appen. Den som ansöker om kort måste i samband med detta ladda ned ISIC-appen på sin mobiltelefon och komplettera profilen i enlighet med instruktionerna på ISIC-appen

3. Alla kort beställs online på webbplatsen www.isic.se

4. På webbplatsen https://www.isic.se/bli-medlem-och-bestall-ditt-id/checkout-basket/ väljer sökanden ett av de kort som finns tillgängliga. Efter att ha gjort sitt val måste den som ansöker om kort tillhandahålla sina personuppgifter så att en behörighetskontroll kan utföras, kortet utfärdas och betalning ske. Uppgifterna måste vara personliga, korrekta och specifika eftersom kortet är giltigt som identitetshandling i vissa länder. Korten är endast för personligt bruk. Kommunikation med sökanden och leverans av serienumret görs till den mobiltelefon och/eller den e-postadress som uppges av sökanden vid beställning av kortet.

5. Efter att ha angett sina personuppgifter ombeds sökanden att läsa och godkänna dessa villkor för utfärdande och kontrollera sina personuppgifter för stavfel och felaktigheter. Genom att klicka på “fortsätt” länkas sökanden vidare till en betalsida för att utföra betalningen.

6. Efter att betalning har gjorts och kortinformation uppgetts och sökanden har klickat på "betala" anser företrädaren att sökanden har ingått ett avtal med företrädaren. Direkt efter att betalningen har verifierats av betalningsinstitutet börjar företrädaren att bearbeta ansökan.

7. Företrädaren skickar en verifieringslänk till sökanden där sökanden ombeds att verifiera sin status och ladda upp sitt foto. Efter att sökandens status har verifierats av företrädaren skickar företrädaren ett e-postmeddelande om godkännande till sökanden. Det innehåller serienumret och i och med detta är proceduren för kortets utfärdande slutförd.

8. I e-postmeddelandet om godkännande får sökanden en länk med instruktioner om att ladda ned ISIC-appen. Genom att följa länken och reglerna för ISIC-appen aktiverar den som ansöker om kortet sitt kort i ISIC-appen.

9. Det tar upp till 2 arbetsdagar för företrädaren att verifiera att sökanden uppfyller behörighetskraven.

10. Sökanden görs härmed uppmärksam på att rätten till avbeställning inte gäller för utfärdandet av kortet. Avgiften för kortets utfärdande kan inte återbetalas på grund av en avbeställning som görs efter att ansökan skickats in.  Kortbeställningar är undantagna från ångerrätten, godkänt genom direktiv 2011/83/EU[1] om konsumenters rättigheter, artikel 16C[2].

11. Sökanden debiteras en avgift på 100 SEK för utfärdandet av ett digitalt kort. Rabatterade eller gratis digitala kort gäller endast om en bonuskod anges vid betalningstillfället.

12. Alla priser är inklusive moms. Full betalning måste erläggas när ansökan skickas in.

13. Betalningen kan endast göras online i samband med beställningen på www.isic.se. Uppdaterade priser och avgifter publiceras alltid på webbplatsen www.isic.se.

14. Betalning kan göras med ett kontantkort, kreditkort eller MobilePay.

15. Behörighet och giltighetstid

15.1. Följande behörighetskrav gäller för ett ISIC:

15.1.1. Sökanden ska bedriva heltidsstudier på skola, högskola, universitet eller en institution för vidareutbildning, eller delta i språkundervisning som är en del av en institution som är vederbörligen godkänd av ett utbildningsministerium eller den officiella myndighet som ansvarar för undervisning i landet i fråga.

15.1.2. Heltidsstudier definieras som minst 15 timmar i veckan i minst 12 veckor per år.

15.1.3. Sökanden måste vara 12 år gammal eller äldre.

15.1.4. ISIC-kortet gäller i 12 månader från datum för utfärdande, såvida det inte annulleras av företrädaren innan utgångsdatumet, se 15.4.

15.2. Följande behörighetskrav gäller för ett IYTC:

15.2.1. Sökanden måste vara 30 år eller yngre och kortet upphör att gälla innan innehavaren fyller 31.

15.2.2. IYTC-kortet gäller i 12 månader från datum för utfärdande, såvida inte kortet utfärdades mindre än 12 månader innan innehavaren fyller 31. I det senare fallet upphör kortet att gälla en dag innan innehavaren fyller 31, såvida det inte annulleras av företrädaren innan det upphör att gälla, se 15.4.

15.3. Följande behörighetskrav gäller för ett ITIC:

15.3.1. Sökanden ingår i lärarkåren vid en institution som bedriver undervisning inom skola, högskola, universitet eller vidareutbildning, eller en språkskola som är vederbörligen godkänd av ett utbildningsministerium eller den officiella myndighet som ansvarar för undervisning i landet i fråga.

15.3.2. ITIC-kortet gäller i 12 månader från datum för utfärdande, såvida det inte annulleras av företrädaren innan utgångsdatumet, se 15.4.

15.4. Kortet kan och kommer att annulleras utan föregående meddelande, före eller efter utfärdande, om sökanden angett felaktig eller falsk information. Ingen återbetalning kommer att göras. Förmåner, produkter eller tjänster som erhålls med ett kort som senare annulleras kan komma att dras tillbaka och ingen kompensation utgår i sådana fall.

15.5. Alla kort är strikt individuella och får endast användas av kortinnehavaren.

15.6. Företrädaren, på ISIC Associations vägnar, förbehåller sig rätten att annullera ett kort utan föregående meddelande om företrädaren anser att kortinnehavaren har missbrukat kortet. Kortinnehavaren kommer inte att ha rätt till någon kompensation eller återbetalning i sådana fall.

15.7. Giltighetstiden för kortet börjar omedelbart, så snart beställningen är avslutad, d.v.s. kortansökan har godkänts av företrädaren.

16. Frågor om kortet kan skickas skriftligen till: [email protected].

17. Meddelanden om förändringar i villkoren kommer att publiceras på webbplatsen www.isic.se Förändringar i villkoren gäller från och med den dag meddelandet publiceras.

18. Som en del av kortadministrationen kommer du att få e-postmeddelanden, nyhetsbrev och information från företrädaren och ISIC ASSOCIATION med relevanta förmåner och erbjudanden kopplade till medlemskapet, information om evenemang och rabatter samt förmåner som erbjuds av företrädaren, ISIC ASSOCIATION och samarbetspartners. ISIC ASSOCIATION samarbetar med företag inom turism-, bil-, kläd-, dryckes-, hotell- och reseindustrin samt andra sektorer. En lista över ISIC ASSOCIATIONS nuvarande samarbetspartners finns alltid tillgänglig på www.isic.org.

18.1. Det är företrädaren och IGO som skickar ut erbjudanden på våra samarbetspartners vägnar.

18.2. Om du har gett ditt medgivande till att motta e-postmeddelanden och nyhetsbrev från företrädaren eller IGO och inte längre vill ta emot dessa e-postmeddelanden, nyhetsbrev och push-up-meddelanden kan du säga upp prenumerationen genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller klicka på "Säg upp prenumerationen" i slutet av nyhetsbrevet.

18.3. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt medgivande till att motta e-postmeddelanden och nyhetsbrev från företrädaren eller IGO, ISIC Association.

19. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska lagen om skydd av personuppgifter och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av personuppgifter beskrivs i vår integritetspolicy. Integritetspolicyn finns på hemsidan https://www.isic.se/en/about-isic/privacy-policy/.

20. Tvister mellan sökanden och företrädaren kommer att lösas genom förhandling. Om sökanden och företrädaren inte kan lösa tvisten genom förhandling kommer tvisten att avgöras i svensk domstol under svensk materiell rätt.

21. Företrädaren undantas allt ansvar, inbegripet återbetalning av kortet på grund av förseningar i utfärdande av kortet och/eller andra konsekvenser som orsakats av omständigheter som står utanför företrädarens kontroll, inbegripet eldsvåda, strejk och lockout.

22. Företrädaren ansvarar inte för stavfel eller andra felaktigheter.

23. Företrädaren ersätter inte rabatter som erbjuds av ISIC Association som har gått ut eller förändrats. Om sökanden upptäcker att rabatter eller överenskommelser har gått ut och/eller förändrats ska sökanden kontakta ISIC Association genom ISIC-appen eller skicka e-post till [email protected].

24. BEDRÄGERIER ISIC, IYTC och ITIC är identitetshandlingar. Alla vilseledande handlingar gällande namn, födelsedatum, foto, studieort och liknande räknas som bedrägeri och lämnas över till relevanta myndigheter för lagföring. I fall av bedrägeri kommer kortet dessutom att omedelbart annulleras av företrädaren.

 

[1]Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenters rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEC och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EC och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEC och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EC. Text av betydelse för EES, EGT L 304, 22.11.2011, s. 64–88, särskild utgåva på kroatiska: Kapitel 15 volym 008, s. 260–284.

[2]Leverans av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel.