Regler och villkor

VILLKOR
ISIC Sverige (Mäster Samuelsgatan 42, Box 7144, 10387 Stockholm, Sverige), på uppdrag av ISIC Association (isicassociation.org) utsågs till den utfärdande myndigheten för ISIC-kort i Sverige.
ISIC Sveriges PARTNERS OCH RABATTGIVARE
Köpet av ett ISIC-kort innebär ett automatiskt medlemskap i ISIC med tillgång till rabatter och erbjudanden. Medlemskapet ger ISIC Sverige rätten att skicka relevanta erbjudanden och rabatter från ISIC svenska partners via e-post eller mobila applikationer. ISIC Sverige kommer inte att ge data till externa företag, externa partners eller tredje part.

VILLKOR FÖR KÖP AV ISIC-KORT:
Följande villkor gäller för köpet av ISIC-kort och gäller om inte annat föreskrivs enligt svensk lag.

PRIS OCH BETALNING
Alla priser är inklusive moms. Full betalning måste göras före tillverkningen samt innan det postas till kund.

TILLVERKNING OCH ÖVERFÖRING
Alla ISIC kort utfärdas och skickas endast efter full betalning och korrekt uppladdning av studieintyg samt foto.

AVBESTÄLLNING
Det är inte möjligt att ångra köpet av ISIC-kort, om det inte händer inom fotouppladdningen och/eller under uppladdningen av studieintyg.

ÄNDRING
Om uppgifter på beställt kort/medlemskap behöver ändras efter att det är utfärdats så tillkommer en kostnad på 50 SEK. 

FÖRLUST AV KORT
Om ditt ISIC-kort försvinner, kan du beställa ett nytt genom att skriva till oss via kontaktformuläret här. Det kostar 50 kronor för ett ersättningskort och måste betalas före utgivning av det nya kortet.

POLICY
I samband med beställning av ett ISIC kort är det nödvändigt att köparen uppger följande information; fullständiga namn, adress, postnummer, stad, e-post, födelsedatum samt lärosäte. Dina uppgifter kommer att användas för att utfärda ditt ISIC-kort. ISIC Sveriges behandling av personuppgifter följer gällande lagstiftning av personuppgifter. Kortinnehavare kan kontakta ISIC Sverige om de önskar information om vilken data som hålls på kortinnehavaren eller om informationen ska tas bort eller korrigeras. ISIC Sverige passerar i något fall personuppgifter till tredje part i marknadssyfte.
Sökanden ger också tillstånd att kortinformationen finns tillgänglig för ISIC Sverige samt ISIC Association i Amsterdam (ISIC Global Office) för kontrolländamål när innehavaren använder tjänster som kräver ISIC-kortet som intyg. Alla kortinnehavare har rätt att få tillgång till deras kortinformation genom att kontakta ISIC Sverige.
Om du vill få tillgång till villkoren igen kan du kontakta ISIC Sverige via vårt kontaktformulär.

ISIC kort:
För att köpa ett ISIC kort måste du vara minst 12 år gammal och registrerad som en aktiv heltidsstuderande i en statligt finansierad utbildning.
- Är ett personligt studentkort och gäller fram till det angivna utgångsdatum som står tryckt på det personliga ISIC-kortet. 
- Det finns en verklighetstrogen bild av dig på kortet.

GILTIGHET
ISIC-kortet är giltigt i 12 månader från inköpsdatum.

RESERVATIONER
ISIC Sverige är undantagna från ansvar, inklusive återbetalning av inköpt ISIC kort på grund av leveransförseningar eller andra konsekvenser som orsakas av omständigheter utanför ISIC Sveriges kontroll, inklusive brand, strejk och lockout.
ISIC Sverige betalar ingen form av ersättning för utgångna eller ändrade rabattavtal från våra partners. ISIC Sverige är inte ansvarig för eventuella tryckfel. Om du upptäcker utgångna/ändrade rabatter eller avtal kontakta oss via vårt kontaktformulär.

TÄVLINGAR
Vinnarna kommer att dras omedelbart efter tävlingens slutdatum.
Vinnarna kommer att kontaktas via e-post. Vinnarens namn och lärosäte kan komma att publiceras på isic.se och / eller ISIC Sveriges Facebook-sida tillsammans med sin motivation / text. Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt namn och lärosäte kommer att publiceras om du dras som vinnare. ISIC Sverige ansvarar inte för eventuella merkostnader för vinnarens pris (om inte annat anges). ISIC Sverige förbehåller sig rätten att ändra villkoren. I händelse av förändringar kommer dessa att publiceras på www.isic.se
ISIC Sverige ansvarar inte för tekniska fel som uppstår i samband med användning av telefon, e-post eller annan form av teknik. Anställda i ISIC Sverige eller familjemedlemmar hos någon av dessa får inte delta i tävlingen. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn består av ISIC Sveriges personal och några sponsorer. Priserna är inte utbytbara mot pengar, varor eller andra tjänster. Resor, boende eller andra extra kostnader som kan vara tillämpliga för vinnarna är på vinnarens egen bekostnad, om inte annat anges i respektive tävlingsregler. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Om ISIC Sverige misstänker en eller flera deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller ISIC Sverige rätten att utesluta dessa människor från tävlingen. Det är inte nödvändigt att köpa ett nytt kort för att delta i tävlingen. Du kan bara delta i tävlingen en gång. Information som samlas in på deltagarna under tävlingen kan användas för att ta fram nya samarbetspartners. Deltagarnas information kommer inte att lämnas ut till tredje part. ISIC Sverige förbehåller sig rätten att ingå avtal med företag som har föreslagits av deltagare som inte har vunnit ett pris i tävlingen.

FUSK / BEDRÄGERIER
Ett ISIC-kort fungerar som ett (student) ID-kort. Förfalskning av namn, födelsedata, foto eller lärosäte kommer ses som bedrägeri och polisanmälas. Ditt ISIC kort kommer att avaktiveras och ditt medlemskap avbrytas omedelbart.

DEKLARATION
Den sökande intygar att hen har läst och förstått villkoren för ISIC-kortet, och att uppgifterna i ansökan är fullständiga, korrekta och sanningsenliga.
Sökanden ger ISIC Sverige rätt att kontakta berörda myndigheter och skola / universitet för kontroll av deras sanningsenlighet.
ISIC-kortet kan och kommer att annulleras utan förvarning, före eller efter utfärdandet om den sökandes uppgifter visar sig vara felaktiga eller falska, utan möjlighet till återbetalning.
Någon rabatt, produkt eller tjänst som erhållits med ett ISIC kort eller ett tillfälligt ISIC kortnummer som senare avbröts kommer inte att återbetalas.