Marknadsföring

Som ISIC:s samarbetspartner syns ditt varumärke och dina produkter på ett flertal olika plattformar.

Online - globalt:
Som ISIC:s samarbetspartner kommer du att marknadsföras gratis på ISIC:s globala plattformar - ISIC Benefits app och vår globala webbsida (isoc.org). På så sätt kommer ditt varumärke och dina produkter att visas för alla ISIC-kortinnehavare i världen.

Online – lokalt:

Utöver den globala marknadsföringen erbjuder vi våra förmånspartners att stärka sin lokala exponering och därigenom öka webbtrafiken och produktförsäljningen. Eftersom det ligger under vårt ansvar att marknadsföra ISIC på sex marknader (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge och Holland) kan vi erbjuda dig lokal exponering på alla dessa markander. 

Offline:

ISIC Sverige kan även erbjuda några utvalda partners att delta i våra årliga aktiviteter under besök av olika skolor och campus.

 

Kontakta oss gärna för mer information och priser på [email protected]