Bli samarbetspartner med ISIC

Öka kännedomen om ditt företag och varumärke bland studenter genom att erbjuda studenterbjudanden till ISIC-kortinnehavare.

Att erbjuda studentrabatter och förmåner innebär att du kan börja bygga förtroende för ditt varumärke bland dessa viktiga kunder inför framtiden.

ISIC:s förmåner - och dina produkter - marknadsförs i olika former gentemot miljontals studenter över hela världen via ISIC:s webbsida och sociala medier. Läs mer här.

 

Stärk ditt varumärke:

Att bli samarbetspartner med ISIC säger en hel del positiva saker om ditt företag, ditt varumärke och dina produkter:

 • Du tar studenter på allvar och bryr dig om deras personliga utveckling.
 • Du associeras med respekterade organisationer som stöder ISIC, såsom UNESCO, EU och lokala regeringar.
 • Du når garanterat ut till målgruppen studenter (vi kan garantera att endast studenter får tillgång till de förmåner du erbjuder via ISIC). Alla ISIC-kort har unika serienummer som finns lagrade i vår databas, vilket innebär att ISIC kan tillgodose samarbetspartners med veriefiering av korten online.
Att vara samarbetspartner med ISIC Sverige:
 1. Ger marknadsförning via hemsidan, både lokalt och globalt.
 2. Kan årligen ge din organisation eller ditt företag exponering gentemot 5 miljoner studenter över hela världen.
 3. Ger ditt företag möjlighet att erbjuda stuentrabatter 
 4. Du når ut till 4,5 miljoner utländska studenter som kanske är på besök i Sverige och använder ISIC-kortets sökfunktion för att hitta rabatter i Sverige.
 5. Kortinnehavarna kan söka efter förmåner och rabatter sorterat på stad/land och kategori.
 6. När en student klickar på ditt erbjudande visas en detaljerad beskrivning. Detta ger dig möjlighet att särskilja din verksamhet från konkurrenterna. En direktlänk till din webbsida kan också läggas till utan kostnad.
Demografi:
 • 75 % av studenterna med ISIC-kort 19-25 år.
 • 58 % kvinnor / 42 % män.
 • 96 % av kortinnehavarna är högskole- eller universitetsstudenter.
 • 83 % av alla studenter med ISIC-kort är nöjda med sitt kort och förnyar kortet när giltighetstiden gått ut.

Bli samarbetspartner till ISIC:

 1. Kontakta ISIC Sverige för att diskutera vilka förmåner du vill erbjuda våra kortinnehavare (2 för 1, 10 % rabatt eller något annat).
 2. Kontakta ISIC Sverige med uppgifter om företagets verksamhet, adress och annan viktig information.
 3. Skicka företagets logotyp, grafiska profil och textinnehåll till ISIC Sverige.
 4. Njut av ditt partnerskap med ISIC och nå ut till studenter både lokalt och globalt!

För mer information, kontakta [email protected]