Co-branding med ISIC

Co-branding av ett lokalt eller nationellt studentkort från en skola, högskola eller universitet med ISIC, är något som ISIC har gjort i mer än 15 år. I dag drar mer än 1 000 akademiska institutioner över hela världen nytta av ett dagligt samarbete med ISIC.

I dag har de flesta högskolor och universitet ett strategiskt mål att bli en internationellt inriktad organisation, och att med en attraktiv studentmiljö kunna locka studenter från hela världen. Konkurrensen är dock hård.

Oavsett anledning kommer co-branding av ett lokalt studentkort med ISIC ge er möjlighet att använda ett mycket effektivt verktyg i målet att stärka den internationella prägeln på organisationen, uppmuntra internationell mobilitet och samtidigt erbjuda studenterna det mest respekterade, etablerade och erkända studentkortet i världen .

Hur fungerar co-branding med ISIC?
De flesta akademiska organisationer producerar egna studentlegitimationer, vilka ofta har flera funktioner. Det kan handla om tillgång till lokaler, kopiering, betalning etc. Co-branding med ISIC behöver dock inte vara en komplicerad process, eftersom ISIC Sverige kan erbjuda alla typer av kundanpassade lösningar.

Man kan behålla den befintliga studentlegitimationen och dess funktioner, men samtidigt införa ISIC-kortets design. Alternativt kan ISIC Sverige erbjuda andra helhetslösningar där vi tar hand om produktionen av ert studentkort i framtiden.

Nästa steg?
Kontakta ISIC Sverige för att boka in ett informellt möte där vi kan diskutera den nuvarande situationen och potentiella möjligheter och önskemål.

Förutom co-branding med ISIC, kan vi även inkludera det internationella lärarkortet ITIC för lärare och föreläsare. Läs mer om ITIC här.