Att skriva sin uppsats kan kännas som en omöjlig uppgift att ge sig an. Läs ISICs tips över hur du kommer igång med uppsatsskrivandet!

Tips för uppsatsskrivande

Ska du skriva en uppsats? Såhär kommer du igång!

Uppsatsskrivande innebär för många studenter ett stort åtagande och kan vara extremt skrämmande. Det kan vara svårt och stressande, framföralllt om du har lätt för att prokrastinera. Dock så behöver du få det gjort för att kunna ta examen. De långa dagarna framför din laptop kommer vara väl värda när du väl är klar och har ett stort leende på läpparna! Men innan vi fastnar i den härliga dagdrömmen, så ska vi se till att först få uppsatsen klar! I denna artikel kommer vi att ge dig en överblick över hur du får klart arbetet. 

Fas 1: att börja med din uppsats

Uppsatshandledning 
Se till att hålla kontakt med din handledare/ mentor, inte bara när det går trögt, utan genom hela processen. Om det är möjligt, så är det en bra idé att möta upp din handledare varannan vecka för att prata igenom vad du har fått gjort inom de senaste 14 dagarna och vad dina nästa steg kommer att bli. Det låter mycket (och de är det) men det kommer verkligen att hjälpa dig att ta ansvar och bli mindre stressad, eftersom att du har koll på vad du gör. 

Du kommer antagligen kunna få välja ditt eget ämne. Om du ska skriva din uppsats till ett specifikt företag, kommer de kanske att ge dig en fråga eller område, men du kommer att behöva forma det till ett forskningsområde på egen hand. Försök välja något som du är intresserad av och som du skulle vilja lära dig mer om. Det kommer göra skrivandet mycket lättare. Har du svårt att komma på ett ämne? Kontakta din handledare! De har mycket erfarenhet av detta och kommer att kunna hjälpa dig. Du kan också komma på ämnen genom att kolla igenom gamla uppsatser och forskningsområden som kan vägleda dig att komma på vad du ska skriva om och det kan också hjälpa dig att relatera till befintlig forskning. 

Planering
Gör en första version av ditt schema i början av den här fasen. Planera deadlines för olika delar av ditt skrivande och reservera slottider för när du kommer att arbeta med respektive del. Detta kommer ge dig en god uppfattning över vad du behöver göra. När du väl har gjort klart ditt forskningsförslag kan du göra klart ditt schema med specifika uppgifter. 

Filhantering
Håll ordning på dina filer! Du kommer troligtvis samla på dig mycket data och filer medan du skriver din uppsats, så för att förhindra kaos, se till att sotera och spara dina filer. På det sättet kommer du lätt att kunna hitta varje artikel, bild och dokument. Förbered dig och inför den fasande datorkraschen mitt i ditt skrivande genom att säkra allt på en server. Du kan göra detta dagligen eller varje vecka, eller arbeta direkt från Google Drive eller Dropbox.

Tips till uppstartsfasen:

  • Läs uppsatser från andra studenter som har skrivit om likande ämnen. Det är ett bra sätt för att samla ideér till ditt innehåll och för att kunna struktuera upp ditt arbete. 
  • Gör inte planerandet till din huvuduppgift. Ja, det är viktigt att planera dina uppgifter och att få ditt ämne och schema i ordning, men spendera inte mer tid på detta än nödvändigt. Ibland är det bra att bara komma igång och anpassa ditt schema senare.
  • Många universitet och UASs har utbildningar i uppsatsskrivande och kick-offs som ska hjälpa dig att komma igång. Det är ett bra sätt för att få inblick och tips om hur du ska strukturera upp din uppsats och skriva en bra avhandlingsfråga. 

Fas 2. Undersökning

Teoretisk ramverk/ litteraturforskning
Efter att du har valt ämne kan du börja med att hitta litteratur. För att kunna ha en riktning på din forskning är det viktigt att titta på relevant litteratur. En uppstats ska vara ett tillägg till befintliga studier, så gör dig familjär med allt som har skrivits om ditt ämne och försök att fylla en lucka. Återigen: en handledare kan hjälpa dig att komma igång och vägleda dig till några användbara författare eller artiklar att undersöka närmare.   

Huvudsaklig avhandlingsfråga
Din avhandlingsfråga är den centrala delen av din uppsats. Du kommer att bygga ditt arbete runt denna fråga. Genom att läsa litteratur får du en god idé över vad din forskning ska handla om. Oroa dig inte om detta alltför mycket: när du börjar fundera kring detta kommer din huvudfråga att ändras och utvecklas, och det är helt okej. 

Forskningsförslag:
I ditt forskningsförslag ska du beskriva vad din forskning kommer att handla om och hur du ska utföra det. Du kommer besvara frågor som 'vad och hur kommer jag att undersöka?' och 'vilka metoder kommer jag att använda mig av?'. Nu ska du planera dina ideér och beskriva stegen som du kommer att ta för att slutföra din undersökning i mer detalj. Se också till att skriva sekundära frågor, och bidelar som du behöver för att besvara din undersökningsfråga.

Planering del 2
Har du ett forskningsförslag redo? Toppen! Ta nu en andra titt på ditt schema. Nu är det dags att planera in tider för din undersökning (behöver du samla in intervjuer Planera in dem nu. Behöver du tid för att genomföra ett expriment, börja med det nu. Ect.). Du kan också fylla ditt schema med mer specifika deadlines. När behöver de olika delarna i undersökningen bli klara?

Undsökning
Förutom litteratur, behöver du i denna del faktiskt samla på dig undersökningsmaterial: i denna delen undersöker du svaret på din fråga. Denna del i din uppats kan ta många olika former - för att få en överblick över vilka typ av undersökningar du kan göra, spana in denna artiklen av Scribbr.

Tips för undersökningsfasen:

  • Om du behöver andra männniksor till din undersökning (ex. intervjuer) planera in möten tidigt och ha en backup-lista, utifall att någon avbokar. 
  • Skriv ned användbara resultat från din undersökning med desamma. Om någon säger något intressant under en interjuv, eller om en statistisk analys visar på reslutat, gör en anteckning och skriv en kort mening i din resultatdel, så att du inte behöver läsa om ditt bihang varje gång du skriver. 
  • Om du har intervjuer att transskibera, kan du använda Quicktime eller VLC media player för att sakta ned inspelningarna. Det gör det lättare att skriva ned medan du lyssnar. 

Fas 3. Skrivandet

Fas 2 och 3 kommer överlappa varandra: du kommer att börja skriva ned saker medan du samlar in ditt material. Du kommer att samla all din litteratur och skriva ett teoretiskt ramverk, du kommer att rapportera din undersökning och samla idéer till din sammanfattning, allt medan du är djupt ned i olika delar i undersökningen. Trots det vill vi lyfta fram skrivandet som ett separat fas. 

Struktur
Du kommer spara mycket tid på att en tidslinje innan du börjar skriva. Bestäm stukruten i förväg, så att du har en tyldig överblick över vad som behövs göras. Du kan fylla i din tidslinje med resultat allt eftersom. Scribbr har också en bra artikel om hur man kan strukturera sin uppsats. Notera dock att varje fackulitet och skola har sina egna regler för vad en uppstats ska se ut. Så det är alltid bra att använda dig av en eget format enligt de riktlinjer som finns från början. 

Att skriva handlar om att skriva om
Att skriva om kan vara den värsta delen i ditt uppsatsskrivande, eftersom... ja, du har ju redan skrivit allt, varför ändra det nu!? När du skriver om hjälper det att

1. Läs hela uppsatsen högt (ja faktiskt). Du kommer att hitta felstavningar, grammatiska fel och meningsuppbyggnader som är fel mycket lättare.

2. Håll din undersökningsfråga i fokus när du läser genom din uppsats, för att se till att du besvarar den i varje del, och för att se om du har lyckats att besvara den. 

Tips för skrivningsfasen:

  • Fastna inte i detaljer medan du skriver. Fokusera på att få ned saker, och gör texten bättre senare. 
  • Referera till allt i din källhänvisning, modeller och bilder, annars kommer de bara vara där utan varken referens eller kontext. 

Lycka till med ditt uppsatsskrivande!

)