För att plugga mer framgångsrikt krävs det lite mer än att bara dyka upp på föreläsningarna. Läs ISICs tips om hur du kan förbättra din studieteknik!

Studieförmågor

Studentlivet är underbart -  du får möjlighet till att fördjupa dig i något som du tycker är intressant och som motiverar dig. Dessutom håller du dig uppdaterad och igång genom att lära dig nya saker. Emellertid, att plugga och studentlivet rent generellt är också under visa perioder tröttsamt och stressfullt, och det är svårt att vända det stressiga livet till något som känns meningsfullt, som hjälper dig att lära dig något och som inte gör att du sliter ut dig själv. Bakom alla framgångsrika studietillvägagångssätt finns det smarta studiemetoder och färdigheter som förbättrar din studieteknik. Med studiemetoder och färdigheter menar vi den ofta komplicerade ekvationen som inkluderar din studieteknik, studiemiljö och ditt generella välmående. 

Du kan förbättra din studieteknik och din studieförmåga genom att kritiskt se över ditt eget lärande, studierutiner och metoder. Målet är att du alltid ska kunna bli bättre på att lära dig nya saker och du kommer ju att lära dig nya saker genom hela livet och desto bättre du blir på att hantera olika studietekniker och förstå hur du lär dig på bästa sätt, desto bättre kommer du också att bli på att lära dig. I denna artikel har vi samlat ett gäng praktiska tricks och tips om hur du hittar en studiestil som passar dig bäst. Läs igenom dem och vem vet, kanske lär du dig några nya saker!

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Utmana och heja på dig själv

Att prokrastinera och skjuta upp studierna till ett annat tillfälle är vanligt förekommande för i princip alla studenter. Det är frestande att undvika att sätta sig ned för att plugga om kalendern är fullproppad, om solen är framme eller om det finns någon bra film att se på Netflix... Vi vet att det finns lika många undanflykter som det finns studenter. Ibland kan anledningarna vara stressrelaterade och den gigantiska högen av plugg som du har framför dig kan vara skräckinjagande. Prokrastinering tenderar att leda till hetsplugg in i sista minuten och att du hoppar över en natts sömn för att plugga, vilket i sin tur ofta leder till dåliga betyg och resultat. Och detta tenderar även att göra att den mest positiva studenten nedstämd. Om du tror att dina studier har försämrats på grund av stress eller oro, vänd dig då till din studievägledare eller till din skolkurator och be om hjälp. De flesta skolor erbjuder tjänster, kurser eller stödgrupper som kan hjälpa dig att få tillbaka din motivation, lära dig att få en bättre studieteknik och även få hjälp med att hantera din stress. 

Om du ständigt förminskar dig själv i ditt lärande och inte tror på din egen förmåga, kommer du med största sannolikhet inte vara motiverad till att ta tag i dina studier med mer entusiasm. Här är några viktiga saker som kan hjälpa dig att komma igång, bli bättre på att lära dig nya saker och förbättra dina studieförmågor och färdigheter:  

Var proaktiv när du studerar. Ingen kommer att tvinga dig till att plugga eller be dig att plugga mer eller vara mer dedikerad. Om du vill uppnå något med ditt pluggande (och inte bara precis få godkänt), behöver du pusha dig själv till att plugga och fokusera på ämnen som intresserar dig och som du känner dig passionerad av. 

Att tro på dig själv är nyckeln till allt lärande och alla typer av studier. Ett enda bra betyg kan ge dig en härlig boost för ditt självförtroende, men ett enda dåligt betyg kan spola bort det väldigt snabbt. Att bygga ett självförtroende som är långvarigt är svårt, men när du väl har fått ett bättre självförtroende så kommer det att ta dig en lång bit. När du lär dig något ordentligt en gång och när det lönar sig, kommer det konkret att visa på dina egna förmågor och färdigheter, vilket i sin tur hjälper dig att tro på dig själv. I framtiden kan du då lita på att framgång kommer från lärandet under din tid studietid. Bevisa för dig själv vad du kan klara av - det kommer också hjälpa dig att tro på dig själv i framtiden och vid motgångar som du stöter på under livets gång.      

Ta ansvar för ditt eget lärande. Planera dina studier och gör en plan för hur du ska lära dig redan i början av terminen/ det akademiska året. Använd dig av kursplanen eller kursupplägget när du planerar dina pluggdagar. Det är de första stegen mot välplanerade studier, som också ger dig tid för att vila upp dig. Det kommer i in tur att leda till att du undviker att hetsplugga in sista minuten dagen innan din tenta.   

Sluta att multitaska. Även om multitasking kan fungera när det kommer till hushållssysslor och vardagslivet, så passar det inte alls för plugg. När det är dags att sätta sig ned med ditt kursmaterial, behöver du hitta en lugn studieplats och vara beredd på att skjuta bort allt runtomkring dig som kan störa (din telefon, till att börja med, om du inte behöver den när du sitter och pluggar). Desto mer något distraherar dig medan du pluggar, desto mindre kommer du komma ihåg de sakerna som du ska försöka lära in just då. Att hålla fokus kan vara svårt och ibland kan vi distraheras av utomstående faktorer, oavsett om vi vill det eller inte. Det finns många sätt som kan hjälpa dig att hålla fokus; det kan vara en chill lista på Spotify som stänger ute alla ljud, en 5-minuters paus efter att ha pluggat fokuserat under 25 minuter (Pomodoro method), eller en app som hindrar dig från att kolla på sociala medier eller mejl under tiden som du pluggar (försök exempelvis Forest). 

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Olika studiemetoder

Att ställa frågor är ett bra sätt att lära sig på. Om det var något som lärdes ut eller presenterades under en föreläsning som du inte riktigt hängde med på eller om du känner att du missade något, dela då upp ämnet i mindre delar och gå igenom det en bit i taget. Att fråga sig själv "varför?" är ett bra sätt för att få igång tankeprocessen! Att ställa frågor till dig själv och utmana svaren som du ger dig själv kommer att hjälpa din hjärna att hålla igång under hela pluggtiden, och du kommer också lättare minnas vad du har lärt dig. Att jämföra de scenarier som du studerar med vad som händer i ditt vardagliga liv är ett bra sätt för att både komma ihåg saker och förankra det du har lärt dig i praktiken. Många lär sig bättre med praktiska och verkliga exempel, så försök att applicera ämnena du studerar i ditt vardagliga liv.     

Hämta information från olika källor. Inför en tenta har du ofta mycket olika typer av material att plugg på; din kursbok, dina egna anteckningar från föreläsningarna, kursmaterial som föreläsaren har delat ut och kanske till och kanske med en stor hög av kursmaterial att hämta online. Trots att du har mycket att utgå ifrån så kan det vara svårt att hitta den röda tråden mellan allt material. Ett bra sätt för att kunna hitta den gemensamma nämnaren på är att jämföra dina anteckningar med allt ditt kursmaterial och din kursbok/ dina kursböcker. Detta kan hjälpa dig att komma ihåg vad som är viktigt när du skriver din tenta.   

Använd din fantasi. När du sitter ned och pluggar kan dina tankar börja att vandra iväg ganska lätt och ganska ofta. Vi pratar inte om störande faktorer som kan komma utifrån, utan snarare om vad som kan dyka upp i ditt huvud när du läser ditt kursmaterial. Om något du läser gör att du börjar att tänka på något som är relaterat till ämnet du pluggar, så är det toppen, för det kommer sannolikt att fastna i ditt minne lättare (och du kan finna det lättare att kasta dig tillbaka dig den inre monologen du hade med dig själv, snarare än den texten som du har läst). Om du hjärna börjar vandra iväg till något helt annat, se då till att stanna den tankegången och återgå till dina böcker/ anteckningar. Använd din fantasi, men låt inte det stjäla ditt fokus!

Kom ihåg föreläsarna. Det är professorernas/ föreläsarnas ansvar att guida dig och göra dina studier meningsfulla. Även om du själv ansvarar för ditt eget lärande och din närvaro, behöver också dina föreläsare se till att involvera dig och ge dig ordentligt med feedback, framförallt om du märker att du inte lär dig det som är tänkt under kursen gång. Glöm inte heller att professorerna och föreläsarna är experter i det som du försöker att lära dig: de kan hjälpa dig med dina studier, din uppsats eller gå igenom dina tentasvar tillsammans med dig (framförallt de svar som du inte fick så bra resultat på).

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Hitta din egen studieteknik

Studiegrupper och vänner bidrar till ditt lärande. Öva med dina vänner och pluggkompisar. Skriv uppsatser tillsammans, testa varandras kunskaper, jämför era svar sinsemellan - du kommer säkert att märka att du har missat saker och vise versa. Att gå igenom materialet tillsammans i grupp hjälper dig också att se och komma fram till vad det är som är det viktigaste i kursmaterialet. Att förhöra varandra på kursmaterialet och lära ut saker som du har koll på till dina vänner är också ett effektivt sätt för att lära sig och memorera saker. Det kan också hjälpa dig att få ett nytt perspektiv på ämnet när du lär ut det till någon annan. När du och dina kurskompisar har skrivit en tenta kan ni samlas efteråt för att gå igenom era svar och jämföra dem för att fylla i eventuella luckor.  

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Vad fungerar bäst för dig? Skriva anteckningar, läsa högt, rita, lära ut ämnet till andra... det finns många sätt som hjälper dig att komma ihåg saker bättre när du studerar. Vi lär oss på olika sätt och har olika förmågor och färdigheter för hur vi lär oss på bästa sätt. Vissa lär sig genom att lyssna, andra genom att ta anteckningar, vissa vill läsa och stryka under det viktigaste under tiden som de läser. Om vi lägger våra olika förmågor och färdigheter åt sidan, så lär de flesta av oss bäst genom att se till helheten. Om materialet känns ostrukturerat för dig, försök göra dina föreläsningsanteckningar till en berättelse med en tydlig "handling". Det är mycket lättare att läsa kursboken och kursmaterialet när du ser en gemensam tråd i det du läser. När "handlingen" är tydlig för dig kommer det också att bli lättare för dig att komma ihåg detaljer.

Bygg integritet. Om du känner att de anteckningarna som du har gjort från föreläsningarna och det kursmaterial som du har fått bara är en enda röra och att ämnena som de täcker är bara är lite begripliga eller helt obegripliga, no worries! Kamma igenom dina anteckningar och organisera dem på ett sätt som är tydligt för dig eller fungerar bäst sätt till din egna studieteknik. Vissa tycker att det är lättare att läsa igenom sammanfattningarna från de olika ämnena - varför inte försöka på dig det om du känner dig förvirrad i allt material? Samla dina tankar genom att ta en kort paus efter varje enskilt ämne som du ska plugga in: vad handlade ämnet om och hur förstår jag det ämnet jag läst/ lärt mig om? Det kan mycket väl bli att det slutar med att du lägger till saker och tankar i dina tidigare anteckningar, men som du märker är värt att skriva ned. Det är bra! Kom att du ska lära ut något till dig själv när du pluggar!.  

Öva och repetera. Om du har uppträtt i en skolpjäs, sjungit i en kör, spelat ett instrument, hållit ett tal eller deltagit i ett dansnummer, så vet du att det kräver mycket övning. Det är dumt att tänka att vi kan klara av en tenta genom att läsa igenom kursmaterialet en gång mellan allt annat som du gör under en dag. En tenta, oavsett om den är skriftlig eller muntlig, är som vilken annan typ av prestation: du behöver öva och repetera. Läs högt, skriv ned svar att öva på och lyssna på din föreläsare eller inspelningar om ämnet - hitta det sättet som fungerar bäst för att du ska kunna förbereda dig inför en tenta så bra som möjligt.

Ge ledtrådar till ditt minne. När du är nervös, så är det ganska vanligt att ditt minne sviker dig. Du kanske har satt dig ned i en tentasal och efter att ha läst den första frågan insett att inget, absolut inget dyker upp i minnet när du läst frågan som du ska besvara? Drabbas inte av panik, utan ta ett steg tillbaka och tänk runt kring frågan i lugn och ro. Om det känns som att svaret ligger på tungspetsen men att du inte kan komma på det, tänk istället på om det är något annat som du kan kring ämnet. Tänk dig tillbaka till den stunden som du läste om ämnet, du kan kanske komma ihåg en random tanke som du fick när du pluggade. Exempelvis om du satt där och tänkte hur härligt det hade varit att njuta av den härliga sommardagen, istället för att sitta inne och plugga. Då tar den tanken dig tillbaka och plötsligt ser du texten rätt framför dig. Din hjärna gör kopplingar som kanske inte vi riktigt kan begripa och på sätt som vi kanske förstår oss på först senare. Om du blir nervös under tentan, luta dig då tillbaka ett ögonblick och låt ditt minne arbeta i sin egen takt och på sitt eget finurliga sätt. 

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Studietid och fritid

Pauser och nedvarvning. Se till att du tar pauser under tiden som du pluggar. Under en paus bör du se till att ställa dig upp, gå eller ta en vilopaus - gör något som verkligen ger din hjärna möjlighet till vila (och nej att scrolla på din mobil är inte att vila). Vissa behöver längre pauser, medan vissa och behöver kortare men flera pauser. Oavsett, så kommer pauserna att kunna hjälpa dig att fokusera på dina studier och kunna plugga under längre perioder. Men var försiktigt dock så att du inte spenderar mer tid på att ta pauser än vad du gör på att plugga - det kan leda till att du bara spenderar din tid med att prokastinera. För att se till att du tar pauser kan det vara smarta att du sätter upp ett schema över hur långa pauser du ska ta. 15-20 minuter räcker gott och väl för dig att kunna sträcka på dig och ta lite frisk luft eller för att ta en liten tupplur. En ordentlig paus för att göra något annat helt och kommer att hjälpa din hjärna hålla sig aktiv och fokuserad.  

Sömn. Inte direkt något nytt, men trots det lika viktigt ändå. Se till att får tillräckligt med sömn för att undvika hetsplugg och att du inte stannar uppe en hel natt för att plugga. När du är färdigpluggad för dagen, gå en promenad eller häng med kompisar eller gör någon rolig aktivitet som gör att din hjärna får en paus från pluggandet. Om du känner att du behöver en snabb påminnelse kan du läsa igenom dina anteckningar innan du släcker ljuset och kryper ned i sängen. 

Rör på dig. Att träna eller hålla på med en sport hjälper dig att varva ned, och har positiva effekter på din hälsa, sömnkvalité och i sin tur dina studieförmågor. Vi menar inte hardcore träning varje kväll i veckan - utan lättare promenader eller liten cykeltur är också bra sätt för dig att varva ned och få upp din puls. 

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

De färdigheter du får genom fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter hjälper dig att varva ned och återhämta dig. När du gör något som du tycker om och som du väljer att spendera din fritid så fungerat det på samma sätt som att ta pluggpauser. Fritidsaktiviteten för tankarna bort från plugg och ger dig en boost som laddar upp dina batterier. Fritidsaktiviteter är fördelaktiga på många sätt, de utvecklar ditt engagemang, samarbetsförmåga och uthållighet, vilka alla är nödvändiga egenskaper att ha i både studentlivet och i arbetslivet. Genom en fritidsaktivitet kan du också lära dig att lösa problem eller tänka ut nya strategier som kan hjälpa dig att navigera genom problem under tiden som du studerar. Om du pluggar språk eller läser mycket under din fritid, kommer du till exempel att märka att det är lättare att lära sig språk i skolan, eftersom att du har mer paralleller. När du gör fritidsaktiviteter så kan du också hitta personer som kan hjälpa dig i dina studier eller i ditt framtida arbetsliv.    

Oma opiskelukyky ja sen tehostaminen

Vad får jag ut av det?

Hitta det användbara i alla områden som du pluggar. Även om ett ämne kan kännas svårt och onödigt för dig att lära dig, försök att tänka på dess nytta: det finns säkert något som du kan använda dig av. Framförallt när ett ämne känns omotiverade och onödigt, så borde du försöka se varför det kan vara användbart för dig. Hur du kan använda det behöver inte nödvändigtvis vara relaterat till ämnet - det kan också vara en förståelse över vilka studiemetoder eller tekniker som fungerar bäst för dig (vilket i sig inte är någon liten sak). Om det blir svårt att hitta något användbart inom ämnet som du studerar, försök då istället att placera ämnet i ditt vardagliga liv eller i vad som händer runtom i världen. En konkret approach kan hjälpa dig att se nytta i ett ämne som du annars inte är intresserad av.  

Betyg är inte allt men det kan hjälpa dig att se var du ligger någonstans. Det är jobbigt att få ett dåligt betyg, framförallt om du har pluggat hårt under kursens gång och inför tentan. Istället för att ge upp, slänga in handduken eller bli arg på läraren - gå noga igenom ditt svar och dina studievanor. Du kan inte lyckas med alla kurser och alla tentor, och det finns inte tillräckligt med tid för att kunna lägga exakt lika mycket tid på alla dina kurser. Om du känner att det är en kurs som är viktigare än dina övriga kurser, har, så är det ingen fara om du har spenderat mer tid på att plugga den kursen än vad du har gjort på dina andra. Trots det så säger dina betyg något om vad du ligger på för nivå när det kommer till dina studieförmågor och färdigheter. Om dina betyg återkommande ligger på en nivå som du inte vill att de ska ligga på, så kan det vara för att du pluggar på ett sätt som inte fungerar för dig. Prata med dina föreläsare/ lärare och kurskompisar och testa en ny metod eller teknik som kan hjälpa dig att lära dig bättre. Ge inte upp om förändringen inte kommer på en gång; prova en annan teknik, mixa och matcha mellan olika tekniker och när du ser en förbättring i ett betyg, då är det dags att gratulera dig själv. För då har du hittat ett sätt att studera på som fungerar för dig! Glöm inte att använda dig av skolans tjänster - många skolor erbjuder kurser i akademiskt skrivande, grammatik, hur man skriver en bra uppsats mm., samt kurser om tidsplanering och effektivt studerande. Sök reda på din studierådgivare och fråga om vilka kurser/ tjänster som finns och som kan hjälpa dig att studera mer effektivt och hantera stress bättre.     

Källor:

Opiskelukyky.fi - Opiskelijakeskeinen oppimiskulttuuri 

Thinker Academy - 21 Study Tips: The Strategies that set top students apart

GoConqr: 10 Good Habits for Students

GoConqr: 12 Study Tips to Improve Your Learning in 2018

Times Higher Education: Five tips to make the most of your university experience

Thinker Academy: 5 Study Skills to Accelerate Your Learning

 

)