Hur har COVID-19 pandemin påverkat ditt studentliv? Var vänlig och avvara en stund för att besvara några frågor i ISICs undersökning om studenters och resenärers erfarenheter av COVID-19.

Studenter och Resenärer - COVID-19 Undersökning

COVID-19 pandemin har påverkat studenter och deras vardagsliv över hela världen. Vi på ISIC är väl medvetna om de förändringar många studenter har mött och möter just nu, och de drastiska förändringarna som pandemin har förosakat studenters rörlighet globalt. Vi är väldigt intresserade av att få ta del av din feedback och erfarenheter om hur COVID-19 har påverkat studenter och ungdomar världen över. Var vänlig och gör denna korta (90 sek) undersökningen och ange dina åsikter om några olika ämnen. 

Gör undersökningen här!

 

)