Spana in de olika stipendierna och bidragen du kan ansöka till studier och praktik utomlands!

Stipendier och bidrag

Att studera eller göra en praktik utomlands kan vara kostsamt, speciellt om du ensam ska bära på kostnaderna. Det är just kostnaderna som är en av de vanligaste orsakerna till att studenter som vill studera eller göra en praktik utomlands inte kommer iväg. Vi på ISIC vill uppmuntra studenter och ungdomar att resa, leva, studera och arbeta utomlands. Därför har vi samlat ihop ett flertal tillvägagångssätt som hjälper dig att finansiera din tid utomlands!

Det finns många branscher, institutioner, stiftelser och företag som vill hjälpa dig att klara av att studera eller jobba utomlands genom att dela ut stipendier och bidrag. Spana in de olika stipendierna och bidragen du kan ansöka om nedan!

Vart hittar jag stipendier och bidrag?

Fulbright erbjuder stipendier och stipendier program i USA. Du hittar också stipendier, fellowship och internship program mellan Skandinavien och USA via The American-Scandinavian Foundation (ASF). För program och studier inom Norden ska du titta på finansiering från Norden. För studier inom EU, ska du spana in finansieringsalternativen för Erasmus+ programs. Nedan hittar du en lista över olika stiftelser, institutioner och företag som erbjuder stipendier och bidrag för studier, volontärarbete och praktik utomlands.

The European Youth Portal erbjuder också information om stipendier och bidrag som finns tillgängliga i Europa. Spana in Scholarship Portal för stipendier utanför Europa. 

 

Hur ansöker man om för ett stipendium eller bidrag?

Stipendier och bidrag kan vara mycket branschspecifika och vissa beviljas endast till sökande som exakt uppfyller kraven. Andra är knutna till en viss fakultet eller ämne, medan vissa endast riktas till studier för högre utbildning, t.ex. universitet, högskolor och forskning. Det finns också andra kriterier; Global Study Awards kräver ett godkänt IELTS engelska test och ett giltigt ISIC-kort.

Vissa stipendier och bidrag är tillgängliga oavsett studienivå eller huvudämne. Om du ansöker om ett sådant stipendium eller bidrag är det särskilt viktigt att du utarbetar en bra plan och ansökan för att du får det stipendium eller bidrag som du är ute efter! För det första är det viktigt att du uppfyller kriterierna. Därefter kan du utarbeta en tydlig plan för hur du ska använda ditt bidrag och hur det passar temat och de krav som finns för att få stipendiet eller bidraget. När du skriver din ansökan, är det viktigt att du lyfter fram hur bidraget kommer att ta dig framåt, hjälpa till att uppfylla dina drömmar och förbättra dina kunskaper. Varför är detta bidrag nödvändigt för dig? Varför är ditt projekt viktigt och meningsfullt och hur är det knutet till bidraget? Stipendier och bidrag är svåra att få och det finns hundratusentals andra sökande, men med en tydlig plan och som visar din motivation ökar dina chanser till att få bidraget. Så se till att du tar tid att utarbeta din plan och dina mål!

Apurahat ja stipendit

 

)