Kräver en examensuppsats eller andra rapporter transkribering? Kolla in AmberScripts bästa tips för transkribering!

Sluta slösa din tid på transkribering - läs Amberscripts tips för snabbare transkribering

Den här artikeln är skriven och producerad i samarbete med Amberscript.

Det finns många saker som stjäl tid under studierna: den där alldeles för omfattande uppsats du inte ens får betyget för, eller att titta på misslyckade sammanställningar på YouTube om och om igen istället för att börja med din uppsats. Med det i åtanke är det trevligt att ha åtminstone några verktyg som hjälper dig med annat tidskrävande arbete på universitetet.

Transkribering, vilket betyder att skriva ut inspelat ljud, är en otroligt irriterande och tidskrävande uppgift. Eftersom det är en viktig del av kvalitativ forskning måste nästan alla studenter hantera det någon gång då det i de flesta fall är nödvändigt för analys av inspelade intervjuer. Områdena psykologi, journalistik och sociologi omfattas av det här i synnerhet, men även inom ekonomi och andra studiegrenar kan kräva det.

Verktyg för transkribering

Du kan med enkelhet anlita en byrå som sköter transkriberingen åt dig., men studenter fördrar oftast att göra det själva då det är mycket billigare. Förutom att spara pengar ger transkribering dig också en god inblick i din forskning, redan innan du du börjar skriva på rapporten. Att ranskribera är därför en bra metod för att bekanta sig med det innehåll en har att arbeta med. Att transkribera innebär dock även att stirra sig blind på bildskärmen i timmar och bläddra mellan ljudfiler hundratals gånger.

Om du aldrig har transkriberat tidigare kan det vara svårt att föreställa sig hur lång tid det faktiskt tar. Det krävs omkring 4-6 timmar för att skriva ut enbart en timmes ljud, beroende på hur erfaren du är och hur bra ljudkvaliteten är. Denna utskrift av ljud tar upp närmare 20-35 A4-sidor. Om du exempelvis intervjuare tio personer under en timme vardera tar det upp till 60 timmar att skriva ut allt. Som jämförelse: På 60 timmar kan du titta på de första 7 säsongerna av Game of Thrones, gå till gymmet 45 gånger eller slutföra ett halvmaraton. Lyckligtvis finns det verktyg som kan hjälpa dig. Det finns programvaror och hårdvaror som påskyndar och förenklar transkriptionsprocessen. Underskatta dock fortfarande inte tiden och ansträngning!

Hårdvaror för transkribering

Professionella transkriberare arbetar vanligtvis med bra hörlurar och fotpedaler. Dessa är typiska transkriptionshårdvaruverktyg. Fotpedaler gör det lättare att spela och stoppa ljudfiler medan du kan fortsätta skriva och bra hörlurar hjälper dig att höra allt bättre och notera små detaljer. Båda hjälper en att komma in i ett bra arbetsflöde. Om du måste transkribera regelbundet är en inverstering i detta definitivt värd!

Mjukvaror för transkribering

Det finns två olika typer av mjukvaror för transkribering: mjukvaror utan och med automatisk taligenkänning.

Mjukvaror utan automatisk taligenkänning erbjuder praktiska redigerare som du kan ladda upp din ljudfil till. Du kan då använda genvägar för att spela upp ljudet snabbare eller för att upprepa de senaste sekunderna. Det är också möjligt att infoga tidskoder eller högtalarnamn med hjälp av genvägar. Underskatta inte hur många gånger en inspelning måste spelas och pausas. Dessa genvägar låter dig spara dig men kom ihåg att det inte förskonar dig från skrivandet.

Tekniken har kommit långt och det finns också transskriberingsmjukvaror som använder automatisk taligenkänning för att automatiskt skapa transkriberingen. Dessa mjukvaror skiljer automatiskt mellan olika högtalare och infogar också tidsstämplar. Du behöver inte skriva ut allt med den här typen av verktyg och behöver endast korrigera texten som programvaran tar fram på några minuter. Automatisk transkriberingsmjukvara erbjuder även redigeringsverktyg online med hastighetsreglering och spolningsfunktion. Den automatiskt skapade transkriberingen är länkat till ljudet vilket gör det möjligt att hitta valfritt ord eller ljudstycke direkt. Allt detta minskar arbetstiden för transkribering till 1-2 timmar per timmes ljud.

Check out the AmberScript Editor!

På bilden finns ett exempel på hur transkribering ser ut i Amberscript. 

Tips för transkribering

Här är några tips för snabbare transkribering, oavsett vilka verktyg du vill använda. De flesta av dem är förmodligen ganska uppenbara men ack så viktiga för att transkribera effektivt.

1. Ljudkvalitet

Använd om möjligt en bra inspelningsenhet under dina intervjuer. Det spelar ingen roll om du transkriberar på egen hand, använder en transkriberingsmjukvara eller outsoursar transkriberingen, bra ljudkvalitet är nödvändig oavsett. Genom bra ljudkvalitet kan du lättare höra svårtolkat tal och på så vis blir det färre fel på den autogenererade transkriberingen din mjukvara tagit fram. Inte nog med det, transkriberingsbyråer tar vanligtvis ut en extra kostnad för dålig ljudkvalitet.

Mikrofontypen kan även den spela en roll när det kommer till ljudkvalitet. Beroende på antalet högtalare och inspelningsmiljö finns det olika typer av mikrofoner. För de flesta inspelningsenheter får du bästa resultat om de inte placeras liggande på ett bord (det här gäller i synnerhet smartphones). Ljudet bör tas upp på ett avstånd av cirka 10 centimeter till inspelningsenheten. Ett tyst rum är naturligtvis perfekt för inspelning. Undvik överfulla platser som caféer och barer.

2. Undvik avbrott

Det låter kanske som en självklarhet men att avbryta varandra under försvårare transkriberingen. Det är svårare än det låter att unvika den här fallgropen eftersom det är ett naturligt inslag av en vanlig konversation. Var särskilt uppmärksam på det här,  du kommer att tacka dig själv efteråt.

3. Väldefinerade filnamn

Detta låter kanske ännu mer självklart, men mjukvaror och inspelningsenheter ger ofta filer ganska tvetydiga filnamn, exempelvis "spår 1". För att lättare skilja mellan dina filer tilldela dem unika namn. Något som är otrolig irriterande som många råkar ut för är att av misstag skicka fel ljud- eller videofil till en transkriberingsbyrå eller laddar fel fil till ett transkriberingprogram.

4. Var ute i god tid

Börja transkriberingen så snart som möjligt efter intervjun och naturligtvis i lagom tid före deadline. På så vis har du fortfarande intervjun färsk i minnet och ord samt sammanhang är lättare att förstå. Transkribering är tyvärr något som inte kan eller bör göras i sista minuten. Även om du skickar dina inspelningar till en transkriberingsbyrå tar det några dagar att få tillbaka dem.

Då du dessutom ändå behöver transkriberingen som en analytisk grund för ditt arbete kommer du förhoppningsvis inte att behöva göra den i sista minuten ;)

5. Ta pauser

Transkribera aldrig för länge åt gången. Efter två till tre timmar börjar de flesta göra fler och fler misstag då det är svårt att hålla fokus på ett så pass monotont jobb under en längre tid. Ta tillräckligt med pauser.

Kom igång med transkriberingen

Numera finns det många sätt att effektivisera transkriberingen. Beroende på hur mycket ljud du måste får ner i text och hur mycket tid och pengar du vill investera, finns det flera verktyg att vända dig till. Även om du ser transkriberingen som ett irriterande måste är det trots allt en del av din avhandling eller ditt projekt, så glöm inte borta att det är en ganska tidskrävande uppgift. Med rätt verktyg och genom att följa tipsen ovan kommer du hantera transkriberingen med lätthet!

Hos Amberscript kan du lära dig mer om transkribering och automatisk taligenkänning. Dessutom får du transkribera 30 ljudminuter gratis! 

Skribent: Thomas Dieste från Amberscript.

)