Microsoft DreamSpark ger studenter som är intresserade av utvecklingsverktyg och av att få en flygande start i sin framtida karriär flera programvaror och designverktyg, helt gratis!

Gratis Microsoft DreamSpark. Inga kostnader, ingen hake!

Microsoft DreamSpark erbjuder programvara och ett designverktyg för professionellt bruk till studenter med syfte att utbilda eventuell framtida personal som kommer att kunna spela en viktig roll i IT-branschen framöver. Microsoft fortsätter att erbjuda möjligheten för människor att skaffa sig kunskaperna som krävs efter examen med hjälp av program på pro-nivå medan de fortfarande är studenter.

Logga in för att få tillgång till programvaran och utvecklingsverktygen från Microsoft

Logga in